Επιστολή ΟΕΛΜΕΚ για Στρατιωτική Θητεία

Η Ομοσπονδία Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ) αναφέρει ότι κατόπιν απόφασης της με ημερομηνία 2 Μαρτίου 2006, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, τουλάχιστον για σκοπούς προαγωγής, σε πρώτη φάση, είναι η παραχώρηση μίας μονάδας για κάθε χρόνο στρατιωτικής θητείας.

Η ΟΕΛΜΕΚ σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Νίκο Τορναρίτη με θέμα την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας στους εκπαιδευτικούς, αναφέρει ότι «η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για σκοπούς προαγωγής δεν αίρει πλήρως την αδικία και τη δυσμενή διάκριση που υφίστανται οι άρρενες εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, αλλά περιορίζει μερικώς το χάσμα των δύο χρόνων που υπάρχει ανάμεσα στους άντρες (που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά) και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς της ίδιας ηλικίας». Προσθέτει ότι «μια τέτοια ρύθμιση, αναγνώριση δηλαδή για σκοπούς προαγωγής, δεν εξυπακούει κανένα οικονομικό κόστος για το κράτος».

Η ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει ότι «σχετική με το θέμα είναι και η θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως Ηλιάνας Νικολάου, που καταγράφεται στα συμπεράσματά της (σελ. 13-14), στην Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για έμμεση διάκριση λόγω φύλου στο σύστημα διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, βάσει του Πίνακα Διοριστέων ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2005».

Εκεί, σημειώνει η ΟΕΛΜΕΚ, η Επίτροπος Διοικήσεως επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πράγματι οι άνδρες υποψήφιοι για διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από τις γυναίκες» 
 

Tags: No tags

Comments are closed.