Θέσεις στη Δημόσια Εκπαίδευση

Αναρτήθηκαν στο υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινόμενων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση:

  • δύο (2) θέσεων βοηθού διευθυντή Α’ σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία,
  • δώδεκα (12) θέσεων βοηθού διευθυντή Α’ σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στα Αγγλικά,
  • είκοσι δύο (22) θέσεων βοηθού διευθυντή σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά,
  • έντεκα (11) θέσεων βοηθού διευθυντή σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά,
  • τεσσάρων (4) θέσεων βοηθού διευθυντή σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία,
  • τεσσάρων (4) θέσεων βοηθού διευθυντή σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά,
  • επτά (7) θέσεων βοηθού διευθυντή σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας, τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.Στο μεταξύ, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τη Φυσική Αγωγή, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στην κ. Ελευθερία Χατζηστεφάνου. Η σχετική ανακοίνωση είναι καταχωρημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, www.eey.gov.cy.

Tags: No tags

Comments are closed.