Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για την Ιστορία

Νέα πρωτοβουλία αναλαμβάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην Κύπρο. Αυτή τη φορά, διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, ιστορικούς καθώς και οργανώσεις πολιτών, τα οποία θα διεξαχθούν στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη έχουν την ευθύνη του προγράμματος με τίτλο «Αναπτύσσοντας τις διαπολιτισμικές δεξιότητες επικοινωνίας κατά την εκμάθηση της ιστορίας σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο: Εστιάζοντας στην αξιολόγηση των μαθητών».

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) αναφέρει ότι οι πέντε εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, KTOΣ και KTOEOΣ χαιρετίζουν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία στόχο έχει να προωθήσει την διδασκαλία και την εκμάθηση της ιστορίας. Τα σεμινάρια θα γίνουν στις 16 και 17 Απριλίου, στο ίδρυμα Goethe, το Κέντρο Fulbright και το Cyprus Community Media Centre στο χώρο του Λήδρα Πάλλας στη Λευκωσία.

Tags: No tags

Comments are closed.