Διαμεσολαβητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το πράσινο φως στη θεσμοθέτηση του Επίτροπου Διοικήσεως στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, άναψε το Συμβούλιο του ιδρύματος. Oι πρώτες σκέψεις του Πανεπιστημίου για τη δημιουργία αυτής της θέσης έγιναν πριν από δύο μήνες, με σκοπό την επίλυση συγκρούσεων που κατά καιρούς προκύπτουν εντός ιδρύματος. Στην πραγματικότητα, αυτός που θα αναλάβει τη θέση, θα έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή, ο οποίος θα αναλαμβάνει να επιλύει τις εργασιακές διαφορές που προκύπτουν και φυσικά, εκεί και όπου μπορεί, να εκτονώνει την κρίση ώστε οι αντιμαχόμενες πλευρές να μην οδηγούνται στα δικαστήρια.

Αν και προς το παρόν φαίνεται ότι το Πανεπιστήμιο δεν έχει συζητήσει την κλίμακα, τα σχέδια υπηρεσίας, την προκήρυξη θέσης κλπ, εντούτοις αναζητείται άτομο με εμπειρία στη διοίκηση και την επίλυση συγκρούσεων. Πάντως, βάσει των συζητήσεων που έγιναν μέχρι στιγμής, ο πανεπιστημιακός Επίτροπος Διοικήσεως θα μπορεί να δίνει γνωματεύσεις στους παραπονούμενους. Σε περίπτωση, που η διαφορά κάποιων δεν επιλυθεί σε επίπεδο διαμεσολαβητή, τότε το θέμα θα μπορεί να εξετάζεται κι από τα πειθαρχικά όργανα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο διαμεσολαβητή θα μπορούν να απευθύνονται τόσο οι ακαδημαϊκοί, όσο και οι διοικητικοί του Πανεπιστημίου.

Tags: No tags

Comments are closed.