Θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Αναρτήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή για την πλήρωση τριάντα τριών (33) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φιλολογικά.

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.

Tags: No tags

Comments are closed.