Αιτήσεις για Εισαγωγή Υποψηφίων με Διπλή Υπηκοότητα

H περίοδος  υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (Σεπτέμβριος 2010)  για Κύπριους με Διπλή Υπηκοότητα,  Κύπριους που ανήκουν σε θρησκευτικές ομάδες και Ξένους Υπηκόους με βάση τις εξετάσεις IGCSE/GCE ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις καθώς επίσης και για Κύπριους και Έλληνες της Διασποράς που είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου διαμένουν, είναι από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010 μέχρι και την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010, η ώρα 2.00μμ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων και όλες τις σχετικές πληροφορίες από τα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Κτίριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης (ισόγειο) στην Πανεπιστημιούπολη ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και τηλεφωνικώς στο 22894021.

Tags: No tags

Comments are closed.