Υποτροφίες Ιδιωτικού Πανεπιστημίου Frederick

Ο Δήμος Κυθραίας ανακοινώνει ότι το Πανεπιστήμιο Frederick θέλοντας να βοηθήσει νέους που έχουν ικανότητες να διακριθούν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου και στην κοινωνική πρόοδο, προσφέρει υποτροφίες σε απόφοιτους λυκείων, τεχνικών σχολών, και ιδιωτικών σχολών Mέσης Eκπαίδευσης που κατάγονται από το Δήμο Κυθραίας.
 

Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 στο Δήμο Κυθραίας, Τ.Θ. 29636 – 1721 Λευκωσία με το όνομα του υποψηφίου, διεύθυνση, τηλέφωνο και γενικό βαθμό απολυτηρίου.

Tags: No tags

Comments are closed.