Μαθήματα και το Καλοκαίρι

Καλοκαίρι στα φοιτητικά έδρανα θα κάνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυτό αναμένεται να γίνει με την εισαγωγή του θερινού εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο, το οποίο από τις πρώτες συζητήσεις φαίνεται να έχει οριστεί χρονικά από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τις αρχές Αυγούστου. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο εξάμηνο διδασκαλίας, όπου φοιτητές και ακαδημαϊκοί θα έχουν κανονικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, αλλά για ένα εξάμηνο που θα εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς.

Το θερινό εξάμηνο θα είναι μόνο για φοιτητές που θα παρακολουθούν μαθήματα γλωσσών στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου, για φοιτητές που θα παρακολουθούν μαθήματα αθλητισμού στο Αθλητικό Κέντρο και για όσους θα εγγράφονται στις διπλωματικές τους εργασίες. Τόσο το θερινό εξάμηνο, όσο κι άλλες σημαντικές αλλαγές που σκοπεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας του ιδρύματος, συζητούνται το τελευταίο διάστημα στη Σύγκλητο στα πλαίσια προσπάθειας αλλαγής των κανόνων φοίτησης.

Σύμφωνα με στελέχη του Πανεπιστημίου, οι κανόνες σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν ασάφειες και είναι περίπλοκοι, γεγονός που προκαλεί προβλήματα και παρερμηνείες. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την ανάγκη για επανεξέταση των κανόνων που εισάχθηκαν πριν από επτά χρόνια, οδηγούν στην ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου. Πέραν όμως από την εισαγωγή του θεσμού του θερινού εξαμήνου, προωθούνται κι άλλες αλλαγές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις μετεγγραφές φοιτητών αλλά και με τις πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο.

Tags: No tags

Comments are closed.