Ψάχνουν Δάσκαλους για Σαουδική Αραβία

Δάσκαλους στη Σαουδική Αραβία ζητεί το Υπουργείο Παιδείας, για υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο της εταιρείας «Ιωάννου και Παρασκευαΐδης» στη Ριάντ. Σε ανακοίνωση, το Υπουργείο καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, μέχρι την Παρασκευή 7 Μαΐου. Η υπηρεσία θα είναι για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης με ανώτατο όριο πέντε χρόνια. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν δάσκαλοι δημοτικών σχολείων του μόνιμου προσωπικού με υπηρεσία τουλάχιστον πέντε χρόνων. 

Για πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς όρους, το χρόνο απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην εταιρεία «Ιωάννου και Παρασκευαΐδης», Λεωφόρος Βύρωνος 1, 1096 Λευκωσία, τηλ. 22868634, κ. Πανίκο Ορφανίδη. Στο δάσκαλο που θα επιλεγεί θα παραχωρηθεί άδεια απουσίας χωρίς απολαβές και η περίοδος υπηρεσίας του θα θεωρείται υπηρεσία στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Κύπρου. Θα αναγνωρίζεται, επίσης, για σκοπούς σύνταξης, μισθολογικών προσαυξήσεων και προαγωγής.

Tags: No tags

Comments are closed.