Μέχρι 4% η Aύξηση των Διδάκτρων

Εγκύκλιο με την οποία ζητά ενημέρωση για τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης απέστειλε σε όλα τα σχολεία το Yπουργείο Παιδείας. Τα ιδιωτικά σχολεία έπρεπε να είχαν κοινοποιήσει τα δίδακτρά τους στο Υπουργείο μέχρι τις 14 Απριλίου, ωστόσο ορισμένα απ’ αυτά παρέλειψαν να το κάνουν.

Το Υπουργείο μεταξύ άλλων ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε όπως για την επόμενη σχολική χρονιά 2010-2011 τυχόν αυξήσεις που θα υποβληθούν στα δίδακτρα, τέλη ή και άλλα δικαιώματα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 4%.  Να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο το Υπουργείο καθορίζει το ύψος των αυξήσεων που δικαιούνται να επιβάλουν τα ιδιωτικά σχολεία. Πέρσι ήταν 5% και έναν χρόνο προηγουμένως 3%.

Tags: No tags

Comments are closed.