Θέσεις για Διδάκτορες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη δυο θέσεων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πρόγραμμα σπουδών της «Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στις πιο κάτω ερευνητικές περιοχές: Θεωρητική Γλωσσολογία- Κοινωνιογλωσσολογία – Κατάκτηση Γλώσσας – Γραμματισμός.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ταχυδρομικά αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης (μέχρι 1.500 λέξεις) και δύο συστατικές επιστολές στη διεύθυνση: Για το Διδακτορικό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 24801, 1304 Λευκωσία, Κύπρος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Σταυρούλα Τσιπλάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία του ΑΠΚΥ (stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy).

Tags: No tags

Comments are closed.