Εκστρατεία Ελέγχου Καλοκαιρινών Σχολείων

Καλοκαιρινή ασχολία για τα παιδιά τους ψάχνουν αρκετοί γονείς καθώς πλησιάζει το κλείσιμο των σχολείων. Η εμπειρία του παρελθόντος με τα γνωστά «summer schools» έθεσε σε κινητοποίηση το υπουργείο Παιδείας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και ξεκίνησαν κοινή εκστρατεία ελέγχου αυτών των υποστατικών. Τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε το φαινόμενο επιτήδειοι για να κερδίζουν χρήματα βάφτιζαν το υποστατικό τους ως «καλοκαιρινό σχολείο», «κέντρο απασχόλησης» ή «σχολή γυμναστικής», χωρίς όμως να πληρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Σε σχετική ανακοίνωση με θέμα την ίδρυση και λειτουργία «καλοκαιρινών κέντρων δραστηριοτήτων», δηλαδή θερινών σχολείων, κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών και ιδιωτικών σχολών γυμναστικής, διευκρινίζουν τα εξής:

  • Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων, κανένας ιδιωτικός οργανισμός ή ίδρυμα δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον όρο «θερινό σχολείο» εάν δεν έχει πρώτα εξασφαλίσει άδεια για ίδρυση και λειτουργία από το υπουργείο Παιδείας.
  • Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, κανένας δεν μπορεί να διατηρεί Κέντρο εάν αυτό δεν έχει εξασφαλίσει άδεια από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και δεν είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με το σχετικό νόμο. «Κέντρο» σημαίνει οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται φροντίδα, προστασία, απασχόληση και αγωγή σε περισσότερα από δύο παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών σε οποιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Με βάση τους υφιστάμενους περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς, κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί σχολή χωρίς να έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας. «Σχολή» ή «Σχολή Γυμναστικής» σημαίνει σχολή στην οποία παρέχονται υπηρεσίες γυμναστικής ή υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εκμάθηση αθλήματος. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να ιδρύσει και να λειτουργήσει σχολή πρέπει να υποβάλει στον ΚΟΑ αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας.
Tags: No tags

Comments are closed.