Οικολογικά Μέτρα για Πράσινους Κήπους

Σε εγκύκλιο προς τα Δημοτικά, το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει πως έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά σχολεία επιλέγεται η επίστρωση των κήπων με χοντρόκοκκα σκύρα και γεωύφασμα.

Όπως τονίζει, η πρακτική αυτή είναι άκρως αντιοικολογική και δεν εξυπηρετεί κανένα λειτουργικό ή αισθητικό σκοπό. Πρόσθετα δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα γιατί τα σκύρα διασκορπίζονται στο περιβάλλοντα χώρο με κίνδυνο για τους διερχομένους. Αντίθετα, τονίζει, η διαχείριση αυτή των χώρων πρασίνου καταδεικνύει έλλειψη σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον.

Με βάση τις οδηγίες του υπουργείου, οι κήποι των σχολείων θα πρέπει να παραμένουν ακάλυπτοι ώστε να είναι και να φαίνονται χώροι πρασίνου. Όπου απαιτείται μαζική διακίνηση πεζών κατασκευάζονται πεζόδρομοι. Οι χώροι πρασίνου με υψηλή βλάστηση (δένδρα) μπορεί να επιστρώνονται μόνο με άμμο ώστε να είναι βατοί μετά από βροχή.

Tags: No tags

Comments are closed.