Οι Σχέσεις των Δύο Φύλων στην Εκπαίδευση

Τα αποτελέσματα μελέτης που εξετάζει τις διαφορές των φύλων τόσο στην επιλογή των σπουδών όσο και στα αποτελέσματα, έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επίτροπος για την εκπαίδευση Ανδρούλλα Βασιλείου.

«Η σχέση μεταξύ των φύλων και των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων έχει μεταβληθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 50 έτη και οι διαφορές παρουσιάζουν πλέον πιο πολύπλοκες μορφές», δήλωσε η κ. Βασιλείου. Όπως είπε, στα σχολεία η τεράστια πλειονότητα του προσωπικού είναι γυναίκες, αλλά τα εκπαιδευτικά συστήματα διοικούνται από άνδρες. Η πλειονότητα των αποφοίτων είναι γυναίκες, ενώ η πλειονότητα αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι αγόρια, ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία αυτά.

Η μελέτη της Επιτροπής βασίζεται στο έργο του δικτύου Eurydice, το οποίο συλλέγει και αναλύει τα στοιχεία σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ή σχεδιάζουν να θεσπίσουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η αμφισβήτηση των παραδοσιακών ρόλων και στερεοτύπων των φύλων. Αλλοι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της αντιπροσώπευσης των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων, την αντιμετώπιση συνήθων προτύπων σχολικής φοίτησης σε σχέση με φύλο και την καταπολέμηση της παρενόχλησης λόγω φύλου στο σχολείο.

Tags: No tags

Comments are closed.