Φροντιστήριο για Ψηλές Επιδόσεις

Από πολύ μικρή ηλικία ξεκινούν να παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα οι μαθητές για να εξασφαλίσουν καλύτερες επιδόσεις.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν οι ένοικοι στο Γυμνάσιο Νεάπολης και η οποία εξασφάλισε το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού «Έρευνα από Μαθητές 2010» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κατέδειξε πως οι μαθητές δεν πάνε φροντιστήριο τζάμπα. Όσο πιο πολλές ώρες παρακολουθούν ιδιαίτερα, τόσο πιο υψηλή είναι η επίδοσή τους στο σχολείο. Τι κάνουν τον υπόλοιπο ελεύθερο τους χρόνο; Απαντήσεις δίνουν τα ίδια τα παιδιά και όπως προκύπτει ο καλύτερος τους φίλος είναι η οθόνη είτε του ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε της τηλεόρασης παρά το βιβλίο.

Οι έφηβοι ερευνητές κατέληξαν σε πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Με βάση τη μελέτη που ετοίμασαν, φαίνεται ότι ο χρόνος που αφιερώνει καθημερινά για μελέτη των σχολικών μαθημάτων ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών (περίπου 45%) κυμαίνεται από καθόλου μέχρι μια ώρα. Ανάλογο ποσοστό αφιερώνει από μια μέχρι δυο ώρες ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό διαβάζει από τρεις ώρες και πάνω. Με δεδομένο λοιπόν, ότι ο χρόνος για διάβασμα δεν είναι πολύς, τα παιδιά διερεύνησαν ποιες οι κύριες ασχολίες των συμμαθητών τους τα απογεύματα. Αποδείχτηκε ότι μεγάλο μέρος του εξωσχολικού χρόνου αναλώνεται στο φροντιστήριο αφού εννέα στους δέκα μαθητές παρακολουθούν ιδιαίτερα. Μάλιστα, το 16,35% – δηλαδή δυο στους δεκατρείς – παρακολουθούν μαθήματα που ξεπερνούν τις οκτώ ώρες εβδομαδιαίως.

Τα παιδιά δηλώνουν πως καταφεύγουν στο φροντιστήριο κατά κύριο λόγο για απόκτηση επιπρόσθετων γνώσεων (32%) και ενίσχυση της σχολικής τους επίδοσης (29%) και κατά δεύτερο λόγο για ψυχαγωγία ή γιατί έχουν κάποιο ταλέντο. Πολύ μικρό ποσοστό (6%) αναφέρουν ως κίνητρο την ικανοποίηση των γονιών τους. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση της σχολικής επίδοσης με τις ώρες των φροντιστηρίων, αφού παρατηρήθηκε πως όσο αυξάνονται οι ώρες αυτές, τόσο αυξάνεται και η «άριστη» επίδοσή τους.

Tags: No tags

Comments are closed.