Υποτροφίες για Πτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Ο Δήμος Λευκωσίας και η εφημερίδα Πολίτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρουν υποτροφίες για πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε διάφορους κλάδους.

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση δύο μισών (50%) υποτροφιών, τύπου (α) για οποιοδήποτε κλάδο σπουδών και τύπου (β) για τους κλάδους SportsScience και SportsΤherapy, που έχουν διατεθεί από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και θα είναι σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που:

  • Είναι Δημότες Λευκωσίας που κατοικούν εντός δημοτικών ορίων ή των οποίων οι γονείς κατοικούσαν μέχρι τα γεγονότα του 1974 σε περιοχή του Δήμου Λευκωσίας που σήμερα είναι κατεχόμενη.
  • Είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17 (85%) ή ψηλότερο.
  • Οι γονείς τους έχουν μαζί ακαθάριστο εισόδημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τις €35.000 ετησίως.

Αιτήσεις για τις υποτροφίες τύπου (α) γίνονται δεκτές για όλους τους κλάδους σπουδών του Πανεπιστημίου, σε επίπεδο πτυχίου, εκτός από αυτούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Αρχιτεκτονικής, του Χορού και της Μουσικής, ενώ για τις υποτροφίες τύπου (β) γίνονται δεκτές για τους κλάδους SportsScience και Sports Τherapy. Οι υποτροφίες είναι διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης στη βάση της βαθμολογίας των φοιτητών, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η εφημερίδα Πολίτης ανακοίνωσαν την από κοινού χορήγηση 5 υποτροφιών -1 ολική και 4 μερικές υποτροφίες- για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration- ΜΒΑ). Το πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με επιλογή σε τέσσερις θεματικές ενότητες (management, marketing , finance και Management Information Systems). Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την ΕΑΙΠ και το ΚΥΣΑΤΣ.

Βασικά κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων είναι το:

  • Πρώτο Πτυχίο (ΒΑ)
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Τρία τουλάχιστον χρονιά εργασιακής πείρας
  • Δύο συστατικές επιστολές (από εργοδότες ή ακαδημαϊκούς)
  • Έκθεση ιδεών που να μην υπερβαίνει τις 1200 λέξεις, στα αγγλικά, με θέμα «Πως το ΜΒΑ θα με βοηθήσει να πετύχω τους επιχειρησιακούς στόχους του οργανισμού όταν οποίο εργάζομαι» ή «Πως το ΜΒΑ θα με βοηθήσει να επιτύχω τους επαγγελματικούς μου στόχους*
  • Επιτυχία σε προσωπική συνέντευξη

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνονται δεκτές μέχρι τη 1 Σεπτεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:
Σύμβουλος φοιτητών MBA Julie Boyadjian, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, Τ.Θ 24005, 1700 Λευκωσία,  22841671, www.unic.ac.cy

Tags: No tags

Comments are closed.