Μέσα Ιουλίου Δεύτερη Κατανομή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η δεύτερη κατανομή των θέσεων για νεοεισερχόμενους φοιτητές τον Ιούλιο και η τρίτη τον Αύγουστο, μελετά το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτής της διαδικασίας πρέπει να προηγηθεί  η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι, κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιούσε τη δεύτερη κατανομή των θέσεων τον Αύγουστο ενώ πέρσι η τρίτη κατανομή έγινε το Σεπτέμβριο. Στόχος της επίσπευσης της διαδικασίας είναι να μην μείνουν αδιάθετες θέσεις και να διευθετηθούν όλες οι εκκρεμότητες μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Tags: No tags

Comments are closed.