6763 θέσεις για ΑΕΙ Ελλάδας

Στις 6.763 ανέρχονται οι θέσεις στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελλάδας που αντιστοιχούν στην κατηγορία, στην οποία συμμετέχουν και οι Κύπριοι υποψήφιοι. Πρόκειται για το 8% του συνολικού αριθμού των θέσεων της Ελλάδας, που αντιστοιχεί στην κατηγορία «αλλοδαποί – κοινοτικοί», στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, και οι υποψήφιοι της χώρας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 6.763 θέσεις αφορούν τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, ο συνολικός αριθμός των θέσεων που θα διατεθούν για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά είναι 84.540, εκ των οποίων οι 40.125 αντιστοιχούν σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας, οι 43.790 σε όλα τα ΤΕΙ και οι 625 στις διάφορες Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Tags: No tags

Comments are closed.