Οι Κύπριοι Μαθητές δεν είναι Αλκοολικοί

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τους Κύπριους μαθητές προέκυψαν από την πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD για το αλκοόλ. Οι Κύπριοι μαθητές συγκεντρώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητών στην Ευρώπη που έχουν σημάδια αλκοολισμού.

Παρατηρείται, όμως, και το φαινόμενο ένα μεγάλο ποσοστό να δοκιμάζει το αλκοόλ σε μικρή ηλικία. Το γενικό, πάντως, συμπέρασμα της έρευνα σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, είναι η μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ από το 1995 μέχρι το 2003 και από τα δύο φύλα. Το 1995 περισσότεροι μαθητές κατανάλωσαν αλκοόλ αφού το ποσοστό των μαθητών που απάντησε ότι έχει κάνει χρήση αλκοόλ τους τελευταίους 12 μήνες ανάμεσα στους μαθητές είναι 85% ενώ το 1999, το 2003 και το 2007 σταθεροποιήθηκε στο 79%. Επίσης, διαπιστώνεται ότι ελάχιστα μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών δήλωσε ότι έχει μεθύσει τους τελευταίους 12 μήνες το 1995 με ποσοστό 27% ενώ μειώνεται σε 24% το 1999 αυξάνεται κατά μια μονάδα το 2003 και μειώνεται σημαντικά στο 18% το 2007.

Η ESPAD είναι σχολική ευρωπαϊκή έρευνα που διεξάγεται ταυτόχρονα σε 35 χώρες της Ευρώπης και έχει στόχο τη συλλογή δεδομένων για τη χρήση αλκοόλ, καπνού και ναρκωτικών ανάμεσα στους μαθητές 15 – 16 χρόνων σε όσες πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι δυνατό.

Tags: No tags

Comments are closed.