Μια ώρα τη Βδομάδα η Στήριξη των Τυφλών Παιδιών

Είναι απίστευτο ότι 8 ειδικοί δάσκαλοι της Σχολής Τυφλών εργάζονται 127 ώρες και τις μοιράζουν σε 141 παιδιά με απώλεια όρασης, που φοιτούν σε δημοτική, μέση και ανώτερη / ανώτατη εκπαίδευση. Ουσιαστικά σημαίνει ότι το κάθε παιδί έχει λιγότερο από μια ώρα την εβδομάδα στήριξη και αυτό το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία και συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με απώλεια όρασης στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στα σχολεία της Κύπρου φέτος φοιτούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Σχολής Τυφλών, συνολικά 141 παιδιά. Αναλυτικά τα 76 στη δημοτική εκπαίδευση, 47 στη μέση Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση και 18 σε δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Ανώτερες Σχολές.

Μεταξύ των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης, όμως, παρατηρείται έλλειψη συντονισμού. Ο διευθυντής της Σχολής Τυφλών Ανδρέας Χαπούπης είπε χαρακτηριστικά, σε κάποιες περιπτώσεις οι λειτουργοί «ταμπουρώνονται ο καθένας στο δικό του κομμάτι και δεν υπάρχει κοινή αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων». Η Σχολή Τυφλών και η Οργάνωση Τυφλών θεωρούν ότι οι ειδικοί δάσκαλοι δεν θα πρέπει να βρίσκονται στα σχολεία, καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελέσει «πισωγύρισμα» και θα «χρωματίσει» τα παιδιά. Από πλευράς τους όμως οι γονείς κρίνουν απαραίτητη την παρουσία των ειδικών δασκάλων εντός των σχολικών μονάδων και απαιτούν την άμεση διευθέτηση του θέματος. 

Σε απάντηση ο  πρόεδρος της Επιτροπής Σοφοκλής Φυττής δήλωσε πως τα παιδιά με απώλεια όρασης χρειάζονται «περισσότερη βοήθεια αλλά το κυριότερο που διαπιστώσαμε και το τονίζουμε με έμφαση είναι ότι υπάρχει σε αρκετό βαθμό έλλειψη συντονισμού μεταξύ των τριών εκπαιδεύσεων του Υπουργείου Παιδείας και μεταξύ της Σχολής Τυφλών, των γονέων οι οποίοι απαιτούν οι ειδικοί να είναι στα σχολεία εντεταγμένοι και όχι να φεύγουν από τη Σχολή Τυφλών για μερικές ώρες».

Η τοποθέτηση του προέδρου της ΠΟΕΔ Δημήτρη Μικελλίδη ήταν πολύ εύστοχη αφού ανέφερε ότι, «τουλάχιστον στη δημοτική εκπαίδευση υπάρχουν δεκάδες δάσκαλοι με μεταπτυχιακά ή διδακτορικά στην ειδική εκπαίδευση οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα τις τάξεις στις οποίες φοιτούν παιδιά με οπτική αναπηρία». Αυτό είπε, «είναι εύκολο να γίνει, αρκεί να δοθεί η απαραίτητη προσοχή και να γίνονται οι απαραίτητες διευθετήσεις».

Tags: No tags

Comments are closed.