Αυστηρά Κριτήρια για Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Αυστηρά κριτήρια έθεσε το υπουργείο Παιδείας για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό των κτιριακών εγκαταστάσεων των νηπιαγωγείων και δεν τίθεται θέμα εξαίρεσής τους από τους σχετικούς κανονισμούς των υφιστάμενων ιδιωτικών νηπιαγωγείων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας Αντρέα Δημητρίου, ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του χώρου των νηπιαγωγείων καταρτίστηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες με τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης και σύμφωνα με αυτόν κάθε μαθητής δικαιούται συγκεκριμένο αριθμό τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, έχει καθοριστεί ως ανώτατος αριθμός παιδιών ανά τμήμα τα 25. Μεταξύ άλλων, στον παιδαγωγικό σχεδιασμό αναφέρεται ότι το μέγεθος μιας αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να ανέρχεται στα 60τ.μ.

Tags: No tags

Comments are closed.