Νομοσχέδιο για Δίδακτρα σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο για τα δίδακτρα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Αφορμή για την ετοιμασία και κατάθεση του νέου νομοσχεδίου στάθηκε η επισήμανση της Γενικής Ελέγκτριας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, ότι τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια εμπίπτουν στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου και άρα είναι πολύ δύσκολο να καθοριστούν κριτήρια ορθής και υγιούς διαχείρισης τους.

Το νομοσχέδιο προέκυψε από τη μακρά διαβούλευση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Νομικής Υπηρεσίας και του υπουργείου Παιδείας. Στο εν λόγω νομοσχέδιο έχουν προστεθεί αυστηρές πρόνοιες, μεταξύ άλλων, χρηματικό πρόστιμο στα ιδρύματα και παραχώρηση δικαιώματος στο Υπουργικό Συμβούλιο να αναστείλει προγράμματα σπουδών, σε περίπτωση που καταγραφούν συνεχιζόμενες παραβάσεις. Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί στις επόμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας.

Tags: No tags

Comments are closed.