Ρεκόρ Συμμετοχής στο Erasmus

Ρεκόρ συμμετοχής μαθητών, φοιτητών και διδακτικού προσωπικού στο πρόγραμμα Erasmus, καταγράφουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Αντρούλλα Βασιλείου.

Το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 συνολικά 198.600 σπουδαστές μετέβησαν σε κάποια από τις 31 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus (κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία). Το παραπάνω έτος 121 σπουδαστές από την Κύπρο μετέβησαν σε άλλο κράτος μέλος για συνέχιση των σπουδών τους, εκ των οποίων 30 πήγαν στην Ελλάδα. Οι αριθμοί-ρεκόρ των σπουδαστών που επωφελούνται από το πρόγραμμα Erasmus αντικατοπτρίζει αύξηση 12% στον διαθέσιμο για το 2008/09 προϋπολογισμό για σπουδές Erasmus, τοποθετήσεις για πρακτική άσκηση και άλλες ενέργειες κινητικότητας.

Το γεγονός αυτό οδήγησε επίσης σε αύξηση της μέσης μηνιαίας υποτροφίας – από 255 σε 272 ευρώ – που έλαβαν οι σπουδαστές Erasmus από την ΕΕ το 2008/2009. Μόνο δύο χώρες, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, έστειλαν λιγότερους σπουδαστές στο εξωτερικό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι μικρότερες αυξήσεις στον προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια συνεπάγονται δυσκολία για το πρόγραμμα να επεκταθεί με τους ίδιους ρυθμούς στο εγγύς μέλλον, εάν δεν λάβει πρόσθετους πόρους.

Tags: No tags

Comments are closed.