Μαθήματα για Αναγνώριση Πτυχίου

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τη συμπλήρωση μαθημάτων τα οποία οδηγούν στην αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) και από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, όσοι ενδιαφέρονται για γίνουν δεκτοί για το χειμερινό εξάμηνο 2010-2010 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΥΣΦΜ μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφα αιτήσεων, κανόνων εισαγωγής και κανόνων διδάκτρων από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb ή από το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ στην Πανεπιστημιούπολη.

Tags: No tags

Comments are closed.