Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων 2010

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οι αρχικές βαθμολογίες όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων των υποψηφίων που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2010.

Οι βαθμολογίες έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και ταυτόχρονα άρχισε η αποστολή τους σε όλα τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης για σκοπούς έκδοσης των Απολυτηρίων των τελειοφοίτων μαθητών/τριών, όπως και σε όλα τα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2010.

Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά καθώς ο μέσος όρος στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών κοινού κορμού ήταν κάτω από την βάση δηλαδή κάτω από το 10. 

Η ανακοίνωση του Γενικού Βαθμού Κατάταξης – Πρόσβασης των υποψηφίων καθώς και η κατανομή των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου θα γίνει περί τα τέλη Ιουνίου 2010.

Tags: No tags

Comments are closed.