Ενίσχυση για τη Πρώτη Λυκείου

Επιπλέον μαθήματα για αδύνατους μαθητές μετά τη λήξη των κανονικών ορών του σχολείου θα προσφέρονται από τον επόμενο Σεπτέμβριο για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών αλλά και των Μαθηματικών.  Έτσι τα μαθήματα θα προσφέρονται χωρίς κανένα κόστος και οι μαθητές θα  παραμένουν στο σχολείο τους για μια επιπλέον ώρα. Το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι ο στόχος της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι να βοηθήσει τους μαθητές της πρώτης Λυκείου να καλύψουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις διαπιστωμένες ελλείψεις τους στα συγκεκριμένα μαθήματα, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να παρακολουθούν χωρίς μεγάλη δυσκολία τόσο αυτά όσο και άλλα μαθήματα, η κατανόηση των οποίων επηρεάζεται από την κατοχή των πυρηνικών γνώσεων στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά.

Η επιλογή των μαθητών που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν τα μαθήματα θα επιλέγονται με βάση τα αποτελέσματα διαγνωστικών δοκιμίων στα οποία θα παρακαθίσουν όλα τα παιδιά της Α’ τάξης. Τα σχετικά τεστ υπολογίζετε ότι θα γίνουν την περίοδο από 13 μέχρι 22 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να διαφανεί ποιοι μαθητές χρειάζονται στήριξη. Για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι γονείς των επηρεαζόμενων μαθητών οι οποίοι θα ενημερωθούν με επιστολή.

Το Υπουργείο θέλοντας να βάλει χρονικό περιθώρια σε αυτό το πρόγραμμα τόνισε  ότι το ταχύρρυθμο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας θα εκτείνεται σε 25 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών και θα ολοκληρώνεται την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.

Tags: No tags

Comments are closed.