Μαθαίνουν Ελληνικά Αλλόγλωσσοι Μαθητές

Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πιλοτική βάση θα τεθεί και φέτος σε εφαρμογή για αλλόγλωσσους μαθητές. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της συμμετοχής των αλλόγλωσσων παιδιών στη σχολική ζωή και η μεγιστοποίηση του οφέλους που μπορούν να έχουν από το σχολείο με την ικανοποίηση των γλωσσικών και κατά προέκταση των γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών τους αναγκών.

Οι στόχοι του προγράμματος διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, ο στόχος για τους αρχάριους είναι η εξοικείωση με τη γραφή, την ανάγνωση, την προφορά, την ορθογραφία, η κατανόηση βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών και η απόκτηση ενός λεξιλογίου στοιχειώδους επικοινωνίας. Ο στόχος για τους προχωρημένους είναι η παγίωση και βελτίωση της ήδη κεκτημένης γνώσης της γλώσσας.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά και σε αυτό έχουν ενταχθεί περίπου 689 αλλόγλωσσοι μαθητές από τους οποίους οι 386 κρίθηκαν ως αρχάριοι, με κριτήριο την επίδοσή τους στο διαγνωστικό δοκίμιο ελληνομάθειας για αλλόγλωσσους μαθητές Γυμνασίου το οποίο εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας την οποία όρισε και συντόνισε το ΚΕΕΑ (αποτελούμενη από πανεπιστημιακούς, λειτουργούς του ΚΕΕΑ και του Π.Ι.).

Tags: No tags

Comments are closed.