Θα διοριστούν μετά το 2025

Ενδιαφέροντα στοιχεία για το διορισμό των απόφοιτων παιδαγωγικών κλάδων προέκυψαν από μελέτη που διενήργησε η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων του ΔΗΣΥ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης η οποία διενεργήθηκε με βάση τα σημερινά δεδομένα, τις μέχρι τώρα ενέργειες του υπουργείου Παιδείας και την υπογεννητικότητα, «οι δάσκαλοι που βρίσκονται σήμερα προς το τέλος του πίνακα διοριστέων, θα διοριστούν με σύμβαση αρκετά μετά το έτος 2025». «Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από τη μια υπάρχουν 1150 αδιόριστοι και την άλλη δεν αναμένεται να αφυπηρετήσουν πέραν των 700 δασκάλων μέχρι το 2025», αναφέρεται στη μελέτη.

Όσον αφορά στις νηπιαγωγούς που βρίσκονται προς το τέλος του καταλόγου, σύμφωνα με τη μελέτη, ο διορισμός τους θα έρθει λίγο πριν έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθούν, διότι ο αριθμός των νηπιαγωγών που εγγράφηκαν στους καταλόγους είναι υπερδιπλάσιος από τις υφιστάμενες ανάγκες – εργοδοτούνται 730 περίπου νηπιαγωγοί, ενώ υπάρχουν 1600 αδιόριστοι.

Με βάση τα πιο πάνω, η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ προτείνει μεταξύ άλλων: Αναβάθμιση του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού στα δημόσια σχολεία, τακτική ενημέρωση των μαθητών και των γονιών για τις προοπτικές εργοδότησης και την καλλιέργεια και εμπέδωση στους μαθητές και γονείς το δεδομένο ότι ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να απορροφήσει όλους τους πτυχιούχους.

Tags: No tags

Comments are closed.