Υποτροφίες από Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Λεπτομέρειες για τις υποτροφίες που θα παραχωρηθούν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) και χρηματοδοτούνται από τη Κυπριακή Δημοκρατία για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου master στη Γαλλία μέσω του Εθνικού Κέντρου Πανεπιστημιακής Ευημερίας (C.N.O.U.S.) για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, ανακοίνωσε το ΙΚΥΚ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν αιτήσεις με πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών από τα κατά τόπους γραφεία των έπαρχων και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών  Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower ,3ος όροφος  1065 Λευκωσία

ή

στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Τ.Θ 23949 , 1687 Λευκωσία
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 22456433 ή στο fax 22673910 και στο email ikyk@ikyk.org.cy.

Tags: No tags

Comments are closed.