«Έκλεισε» η διαδικασία για Ελληνικά Πανεπιστήμια

Στα ίδια με τα περσινά επίπεδα κυμάνθηκε το ενδιαφέρον των Κυπρίων που υπέβαλαν αίτηση για εξασφάλιση θέσης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν είναι περίπου 3.600, ενώ ο ακριβής αριθμός των αιτήσεων θα αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Οι θέσεις που θα παραχωρήσει το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας στα Πανεπιστήμια της χώρας οι οποίες προορίζονται για την κατηγορία «αλλοδαποί – κοινοτικοί», στην οποία συμμετέχουν και οι Κύπριοι υποψήφιοι είναι 6.763 και αφορούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. Όσον αφορά τα περσινά αντίστοιχα στοιχεία, ενδιαφέρον για εξασφάλιση θέσης εκδήλωσαν 3,840 Κύπριοι υποψήφιοι, ενώ οι θέσεις που διέθεσε η Ελλάδα για τη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν 6,745.

Tags: No tags

Comments are closed.