Επιχορήγηση Σίτισης Μαθητών σε Ορεινές Κοινότητες

Επιχορήγηση της σίτισης των μαθητών των ορεινών κοινοτήτων που φοιτούν σε Ενιαία Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία προτίθεται να εισηγηθεί το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Παιδείας σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Τορναρίτη στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι ρυθμίσεις για τη σίτιση των μαθητών στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία έγιναν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ φέτος τελειώνει η πιλοτική εφαρμογή του θεσμού και προχωρεί η θεσμοθέτησή του.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, πρόθεση του Υπουργείου του είναι όπως εισηγηθεί τη στοχευμένη επιχορήγηση της σίτισης, η οποία θα παραχωρείται στις οικογένειες που αποδεδειγμένα είναι άπορες και χρήζουν της βοήθειας αυτής.

Tags: No tags

Comments are closed.