Λίστα αιτημάτων από Φιλόλογους

Με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των φιλολογικών μαθημάτων, οι καθηγητές που είναι αρμόδιοι για τη διδασκαλία τους ετοίμασαν λίστα με αιτήματα και ζητούν συνάντηση τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Δημητρίου. Σε επιστολή προς τον υπουργό, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων (ΣΕΚΦ) ο οποίος εκπροσωπεί την πολυπληθέστερη ειδικότητα στη Μέση Εκπαίδευση (πάνω από 1700 μέλη) αναφέρει: «Πιστεύουμε ότι όλοι αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των φιλολογικών μαθημάτων και το ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών», προσθέτοντας πως «η ικανοποίηση των συγκεκριμένων αιτημάτων θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης».

Ειδικότερα, οι Φιλόλογοι ζητούν εργαστηριοποίηση των μαθημάτων τους (που σημαίνει να χωριστούν στα δυο τα τμήματα και η διδασκαλία να γίνεται με τους μισούς μαθητές). Υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του μέτρου θα δώσει τη δυνατότητα για καλύτερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία και θα προωθήσει την εξατομικευμένη διδασκαλία-μάθηση. Θεωρούν ότι η εργαστηριοποίηση πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις, αρχίζοντας από τη σχολική χρονιά 2011-2012 με το μάθημα των Ελληνικών. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη να δημιουργηθούν ειδικές αίθουσες νεοελληνικής γλώσσας, και απαιτούν τροποποίηση του ωραρίου εργασίας των Φιλολόγων.

Tags: No tags

Comments are closed.