Νέα Μεταπτυχιακά από Σεπτέμβριο

Νέα χρονιά με νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ακαδημαϊκή χρονιά 2010 2011, που θα αρχίσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, βρίσκει το ακαδημαϊκό ίδρυμα να προσανατολίζεται προς νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με ενδιαφέροντα αντικείμενα. Τα προγράμματα αυτά εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου και της αντίστοιχης ενημέρωσης έτυχε και το Συμβούλιό του. Πρόκειται για τα εξής:

  • Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου μάστερ στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό, της Πολυτεχνικής Σχολής,
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου μάστερ στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία, του Τμήματος Ψυχολογίας,
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου μάστερ στη Χημεία Τροφίμων, το οποίο θα αντικαταστήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Φαρμακευτικής Χημείας, το οποίο καταρχήν είχε εγκριθεί από τη Σύγκλητο,
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, επιπέδου μάστερ αλλά και διδακτορικού, του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.
Tags: No tags

Comments are closed.