Μετεγγραφές από Ιδιωτικά σε Δημόσια Σχολεία

Μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία έχουν τη δυνατότητα να μεταγγραφούν σε δημόσια. Οι γονείς των μαθητών πρέπει να  υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Έντυπο υποβολής αίτησης μετεγγραφής μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης,
  2. Tελικό ενδεικτικό / απολυτήριο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και
  3. Πρόσφατο λογαριασμό της ΑΗΚ και της Υδατοπρομήθειας, στο όνομα του κηδεμόνα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2010. Σημειώνεται ότι για να εγκριθούν οι μετεγγραφές από ιδιωτικά σε δημόσια σχολεία, οι μαθητές θα πρέπει πρώτα να επιτύχουν στις νενομισμένες κατατακτήριες εξετάσεις. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τη μετεγγραφή μαθητών από ιδιωτικά σε δημόσια σχολεία θα διεξαχθούν από την 1η μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από τις Σχολικές Εφορείες και τα Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης. Μπορούν επίσης να εκτυπώσουν τα έντυπα από εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.