Αποτελέσματα Δεύτερης Κατανομής Πανεπιστημίου Κύπρου

Τα αποτελέσματα της δεύτερης κατανομής ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι κενές θέσεις που προέκυψαν από τις πρόσφατες εγγραφές των νεοεισερχόμενων φοιτητών στο ακαδημαϊκό ίδρυμα, από τις αναστολές φοίτησης που δόθηκαν στους άρρενες επιτυχόντες λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων αλλά και από τις γενικότερες εκτιμήσεις του πανεπιστημίου είναι 340 θέσεις.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (κάντε κλικ εδώ). Ωστόσο οι τυχεροί υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν θέση, την Τετάρτη 28 Ιουλίου ή την Πέμπτη 29 Ιουλίου θα πρέπει να καταθέσουν το σχετικό έντυπο στα γραφεία της ΥΣΦΜ στην Πανεπιστημιούπολη, από τις 08:30π.μ. – 01:00μ.μ..

Tags: No tags

Comments are closed.