Τέρμα στο θεσμό του Αιώνιου Φοιτητή

Θετικά είναι τα αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνει για το φαινόμενου του «αιώνιου φοιτητή». Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η μόδα που παρατηρείται σε ελληνικά Πανεπιστήμια σταματά πριν καλά – καλά παρουσιαστεί, στο έκτο έτος σπουδών. Κι αυτό διότι, το Πανεπιστήμιο δίνει την ευχέρεια στους φοιτητές του να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εντός έξι χρόνων. Σε αντίθετη περίπτωση οι φοιτητές διαγράφονται.

Ακόμα και με αυτό το σύστημα, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα τέσσερα χρόνια, που είναι και η κανονική τους φοίτηση, ενώ ελάχιστοι παίρνουν πτυχίο στα έξι χρόνια. Γεγονός που ικανοποιεί το Πανεπιστήμιο, το οποίο παρακολουθεί αυτά τα θέματα, μέσα κι από διάφορες έρευνες.

Tags: No tags

Comments are closed.