Μαθήματα Ελληνικών στο ΤΕΠΑΚ

Τους πρώτους φοιτητές Erasmus της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-2011, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, καλωσόρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι είκοσι φοιτητές Erasmus, ερχόμενοι από ευρωπαϊκές χώρες όπως Λετονία, Σουηδία, Σλοβακία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Πολωνία, πρόκειται να παρακολουθήσουν τα εντατικά μαθήματα ελληνικών, τα οποία διεξάγονται σε συνεργασία με το Κέντρο Γλωσσών, κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου.

Ταυτόχρονα οι φοιτητές Erasmus  πρόκειται να λάβουν μέρος και στις διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εντατικών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και οι οποίες στόχο έχουν την ομαλή ένταξη των φοιτητών στα ήθη και έθιμα της χώρας μας. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής τους από το γραφείο Erasmus και το Κέντρο Γλωσσών, οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου καθώς και στις αίθουσες όπου θα παρακολουθούν τα θερινά μαθήματα.

Tags: No tags

Comments are closed.