Απαλλαγή Διευθυντών από Διδασκαλία

Το Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΕΔΜΕΚ) σε συνεδρίασή του, κωδικοποίησε τα θέματα που θα συζητήσει με την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ και αφορούν συνδικαλιστικά κυρίως αιτήματα. Σε ανακοίνωση, ο ΣΕΔΜΕΚ αναφέρει ότι «θέτει ακόμη μία φορά επιτακτικά το θέμα της απαλλαγής και των Διευθυντών των Γυμνασίων από τις 4 ώρες διδασκαλίας». Παράλληλα, «ζητεί να έχει το δικαίωμα της εμπλοκής των Διευθυντών στη διαδικασία των μετακινήσεων, με την παρουσία εκπροσώπου του Συνδέσμου ή με την κατάθεση εισηγήσεων».

Ο ΣΕΔΜΕΚ στην ανακοίνωση αναφέρεται και σε «επικριτικά σχόλια σε ιστοσελίδα για το θέμα των μετακινήσεων», αναφέροντας ότι «θέλει να τονίσει με τον πιο εμφαντικό τόνο, ότι κανένα μέλος του Συνδέσμου έχει παρέμβει εκδικητικά ή αντισυνδικαλιστικά στο θέμα των μετακινήσεων και όλες οι ενέργειες έγιναν σε συνεννόηση με το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού». «Οι Διευθυντές των σχολείων, συνεχίζει η ανακοίνωση, «δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τους εκπαιδευτικούς , αλλά από κοινού αγωνίζονται για το καλό του δημόσιου σχολείου, με βάση τις αρμοδιότητες που τους παρέχονται από τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων».

Tags: No tags

Comments are closed.