Πρώτη Αρνητική Απάντηση για Δίδακτρα Πολυτέκνων

Αρνητική είναι η απάντηση του υπουργείου Παιδείας στα αιτήματα που έθεσε η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) και αφορούσαν μεταξύ άλλων, το θέμα της μείωσης του ύψους των διδάκτρων που πληρώνουν τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών που φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία και εξίσωσή τους με τα δίδακτρα που πληρώνουν τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.

Σύμφωνα με επιστολή προς τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Τάσου Μητσόπουλο, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, το υπουργείο διενήργησε έρευνα με την οποία κοστολογήθηκε η ενδεχόμενη μείωση των διδάκτρων και ετοίμασε σχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Η πρόταση όμως, στάλθηκε και στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την απέρριψε. Ειδικότερα, στην επιστολή σημειώνονται τα εξής: «Το υπουργείο Οικονομικών τοποθετήθηκε αρνητικά στο σχέδιο πρότασης αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε αντίθεση με τα μέτρα αύξησης της γεννητικότητας καθώς μειώνεται η σχετική διαφορά των δικαιωμάτων μεταξύ της υφιστάμενης κατηγορίας των πολυτέκνων και της ομάδας των τρίτεκνων, μειώνοντας τα οικονομικά κίνητρα για αύξηση της γεννητικότητας. Επίσης, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η αναγνώριση της ιδιότητας του πολυτέκνου και για τις πενταμελείς οικογένειας καθιστά το δημοσιονομικό κόστος δυσβάστακτο για τα δημόσια οικονομικά του κράτους ειδικά σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης».

Tags: No tags

Comments are closed.