Διδακτορικές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκήρυξε 4 θέσεις για εισδοχή στο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής. Το Πρόγραμμα (Διδακτορικές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής/PhD in Education Sciences 2010-11) έχει δύο κατευθύνσεις, την Εκπαιδευτική Ηγεσία και την Ειδική/Ενιαία Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου (τηλ. 22713000) ή στη Λειτουργό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Σχολής κα Έλενα Κακουρή (τηλ. 22713253 ή ηλεκτρονική διεύθυνση E.Kakouri@euc.ac.cy) μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010.

Tags: No tags

Comments are closed.