Ικανοποιημένοι για τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ

Ευχαριστημένοι είναι χρήστες από τις υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Αυτό προκύπτει από έρευνα του ΤΕΠΑΚ για τη βιβλιοθήκη. Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ωστόσο, ότι υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης.

Το ποσοστό συμμετοχής στο ερωτηματολόγιο ανέρχεται στο 36,34% του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας. Συγκεκριμένα, ανά κατηγορία μελών του ΤΕΠΑΚ απάντησαν το ερωτηματολόγιο το 39,97% των προπτυχιακών φοιτητών, το 32,44% των ακαδημαϊκών και το 18,33% των διδακτορικών φοιτητών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η Βιβλιοθήκη παρά το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της (από το Σεπτέμβριο του 2007), φαίνεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, αφού τα αποτελέσματα των τριών αξόνων (Affect of service, Library as a Place, Information Control) από τους οποίους αποτελείται η έρευνα, κρίνονται στο σύνολο τους θετικά.

Οι ερωτήσεις που αφορούν το επίπεδο εξυπηρέτησης που λαμβάνουν οι χρήστες από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, παίρνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες. Το 25,83% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί καθημερινά πηγές μέσω της Βιβλιοθήκης, ενώ μόλις το 11,57% χρησιμοποίει τις πηγές της μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ.

Tags: No tags

Comments are closed.