Αιτήματα για Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αναφερόμενη στους διορισμούς και μεταθέσεις που έγιναν ή θα γίνουν εκτάκτως, μετά την έναρξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς 2010-2011, είτε λόγω πρόσθετων ή νέων αναγκών είτε λόγω μη αποδοχών από άτομα, διευκρινίζει στους ενδιαφερομένους ότι δεν είναι δυνατή αλλά ούτε και ενδείκνυται τη χρονική αυτή στιγμή η ικανοποίηση αιτημάτων για ειδικούς λόγους, όπως εγκυμοσύνη, τοκετό ή λόγους υγείας.

«Παρόλο που η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τις δύσκολες περιστάσεις που μπορεί να παρουσιαστούν εκτάκτως σε ορισμένους εκπαιδευτικούς, δυστυχώς δεν μπορεί να ικανοποιεί τα σχετικά αιτήματα μετά την έναρξη των μαθημάτων. Κάθε προσπάθεια της για ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων έχει αλυσιδωτές συνέπειες σε δύο ή περισσότερα σχολεία, στα οποία οι αλλαγές δημιουργούν μεγάλη αναστάτωση και καθυστερούν την ομαλή έναρξη των μαθημάτων», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΕΥ.

Tags: No tags

Comments are closed.