Νέα σχέδια για το Παγκύπριο Γυμνάσιο

Τα νέα σχέδια για την κτιριακή αναβάθμιση του Παγκυπρίου Γυμνασίου παραδόθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, στο πλαίσιο συζήτησης του θέματος στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας δεν κατατέθηκαν τα εν λόγω σχέδια. Εκ μέρους του Υπουργείου, αναφέρθηκε ότι τα νέα αναθεωρημένα σχέδια των μελετητών, θα εξεταστούν και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν στα ενδιαφερόμενα μέρη για υποβολή ενστάσεων ή εισηγήσεων, ενώ παράλληλα θα γίνει και δημόσια παρουσίασή τους.

Επί της ουσίας, των αναθεωρημένων σχεδίων, ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Ανδρέας Πατίχης, ανέφερε σε γενικές γραμμές ότι υιοθετείται η εισήγηση για μη κατεδάφιση της πτέρυγας Θεοδότου, επί της οποίας γίνονται κάποιες τροποποιήσεις και προσθήκες. Επίσης, κάποιες τροποποιήσεις γίνονται και σε ότι αφορά την αίθουσα καθηγητών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Καθηγητικού Συλλόγου, ενώ για την αίθουσα τέχνης δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Τα νέα αναθεωρημένα σχέδια θα παρουσιαστούν σε νέα συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη θα καταθέσουν τις απόψεις τους.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας Νίκος Τορναρίτης εξέφρασε  ανησυχίες ότι μέχρι το 2012, χρονιά κατά την οποία το Παγκύπριο Γυμνάσιο συμπληρώνει 200 χρόνια ζωής, δεν θα είναι έτοιμη η ανοικοδόμηση του ιστορικού σχολείου.

Tags: No tags

Comments are closed.