Διαφωνίες Καθηγητών για Επιθεώρηση – Αξιολόγηση

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΟΕΛΜΕΚ την επιστολή της προς τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με την οποία αιτείται την τροποποίηση των Κανονισμών που διέπουν την επιθεώρηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λειτουργών, έτσι ώστε το περιεχόμενο έκθεσης αξιολόγησης εκπαιδευτικών να κοινοποιείται σε αυτούς μαζί με τη βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή της η ΟΕΛΜΕΚ ζητά τη «διαφοροποίηση του σημείου (1) του Κανονισμού 21 των Περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) Κανονισμών του 1976», έτσι ώστε «το περιεχόμενο της συνήθους έκθεσης ή το πλήρες περιεχόμενο της ειδικής έκθεσης να κοινοποιείται σε κάθε εκπαιδευτικό λειτουργό μαζί με τη βαθμολογία εις τα επιμέρους στοιχεία».

Προτάσσει τη θέση ότι «ο συγκεκριμένος κανονισμός όπως ισχύει σήμερα είναι αναχρονιστικός, αντιδημοκρατικός και ελλειμματικός όσον αφορά τη διαφάνεια, επενεργώντας για πολλούς και διάφορους λόγους σε βάρος των εκπαιδευτικών», προσθέτοντας ότι «ως εκ τούτου, σας καλούμε να προωθήσετε άμεσα το αίτημά μας για διαφοροποίηση του Κανονισμού 21(1) στη Βουλή, για νομοθετική ρύθμιση».

Tags: No tags

Comments are closed.