Νέα Δωρεάν Υπηρεσία προς τους Επισκέπτες του CareerCy.com

Μία νέα υπηρεσία εγκαινιάζουμε σήμερα για τους επισκέπτες του CareerCy.com. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται μηχανή αναζήτησης "Εύρεση Κλάδου Σπουδών" και οι επισκέπτες της σελίδας θα έχουν την ευχέρεια να βρουν όλους τους διαθέσιμους κλάδους σπουδών οι οποίοι προσφέρονται στην Κύπρο από όλα τα αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε όλους τους κλάδους σπουδών για να είναι ευκολότερη η αναζήτηση από τους επισκέπτες της σελίδας μας. Στην μηχανή αναζήτησης συμπεριλαμβάνονται μόνο κλάδοι σπουδών που τυγχάνουν αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Στην μηχανή αναζήτησης μπορείτε να ψάξετε διαθέσιμους κλάδους ανά πόλη, τύπο σχολής, τύπο βαθμίδας,, κλάδο και θέμα ή αναγράφοντας τον κλάδο της επιλογής σας. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια ως επίσης και όλα τα Κολλέγια της Κύπρου. Όλοι οι κλάδοι σπουδών χωρίζονται σε 35 θεματικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν πέραν των 200 κλάδων σπουδών. Επεξεργαστείτε την μηχανή αναζήτησης εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.