Μετά τις Διαρροές έρχονται οι Αλλαγές

Προτάσεις για εκσυγχρονισμό των εξετάσεων για πρόσληψη στη δημόσια υπηρεσία εισηγήθηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο που διόρισε ο Υπουργός Παιδείας. Προκειμένου να εγκριθούν οι προτάσεις ο Υπουργός Αντρέας Δημητρίου ετοιμάζει πρόταση την οποία αναμένεται να καταθέσει σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο εκσυγχρονισμός των εξετάσεων αφορά:

  • Στον καθορισμό των επιστημονικών περιοχών στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε συγκεκριμένη θέση/ βαθμίδα
  • Στο περιεχόμενο και είδος των εξεταστικών δοκιμίων
  • Στις διαδικασίες εξετάσεων (επιλογή θεματοθετών, θεματοθέτηση, διασφάλιση απορρήτου, διάρκεια εξετάσεων, βαθμολόγηση κλπ)
  • Στην αξιολόγηση και κατάταξη υποψηφίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στον «Πολίτη», το Επιστημονικό Συμβούλιο πρότεινε: ομαδοποίηση των εξετάσεων με κριτήρια το περιεχόμενο και τη συχνότητά τους, χρήση τεχνολογίας στην εξεταστική διαδικασία, δημιουργία τράπεζας θεμάτων και μηχανισμό παρακολούθησης της εξεταστικής διαδικασίας και μηχανισμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας των εξετάσεων.

Tags: No tags

Comments are closed.