Οι εννέα στόχοι του ΤΕΠΑΚ

Στη χαρτογράφηση των στρατηγικών στόχων του ΤΕΠΑΚ προχώρησε το ίδρυμα. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στον «Φιλελεύθερο» η χαρτογράφηση αφορά στους εννέα συνολικά στρατηγικούς του στόχους του ΤΕΠΑΚ. Ο σχεδιασμός αναμένεται να παραδοθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Δευτέρα. Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός ετοιμάστηκε με την συμμετοχής όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΤΕΠΑΚ, της οποίας και θα παρουσιαστεί σύντομα ολοκληρωμένος. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΤΕΠΑΚ, οι εννέα στρατηγικοί του στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

  1. Εκπαίδευση
  2. Έρευνα
  3. Διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας
  4. Διεθνοποίηση
  5. Υποδομές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς
  6. Διοικητική υποστήριξη και υποδομές
  7. Διασφάλιση ποιότητας και ανάπτυξη συνείδησης της ποιότητας
  8. Κοινωνική προσφορά
  9. Φοιτητική Ευημερία
Tags: No tags

Comments are closed.