Κοντά στα Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Σκοπός και πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι το σχολείο να καλύπτει τις ανάγκες όλων των μαθητών και να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρέας Δημητρίου.

Σε χαιρετισμό του στο 11ο Παγκύπριο Συνέδριο με τίτλο «Στρατηγικές αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών», του Συνδέσμου για τη Δυσλεξία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τον Οργανισμό Νεολαίας, ο κ. Δημητρίου είπε ότι στα σχολεία φοιτούν δεκάδες παιδιά με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες, που συμμετέχουν κανονικά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και τη σχολική ζωή.

«Αρκετά παιδιά συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης. Με στόχο την επιτυχία όλων των μαθητών στο σχολείο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρέχει ιδιαίτερη στήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τους γονείς τους. Μέσα από συγκεκριμένα πλαίσια παρέχονται υπηρεσίες αξιολόγησης και διάγνωσης, έτσι ώστε τα παιδιά να τυγχάνουν της κατάλληλης στήριξης για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό», τόνισε.

Tags: No tags

Comments are closed.