Συμφωνία για Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών

Στην υπογραφή σημαντικής συμφωνίας προς όφελος των φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προχώρησαν το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΤΕΠΑΚ, η συμφωνία αποτελεί την επίσημη ιδρυματική αναγνώριση του ως ομοταγές με τα ελληνικά ΑΕΙ από τον αρμόδιο φορέα της Ελλάδας. Η συμφωνία προνοεί την αναγνώριση των πτυχίων μηχανικής, γεωπονίας και άλλων συναφών κλάδων του ΤΕΠΑΚ και την αναγνώριση Διπλώματος Μηχανικού, Διπλώματος Γεωπόνου και άλλων σχετικών διπλωμάτων, όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Για την υλοποίηση της συμφωνίας και την πραγματοποίηση των συνεπακόλουθων οφελών για τους φοιτητές του, το ΤΕΠΑΚ θα προσφέρει στους κλάδους της μηχανικής και της γεωπονίας ένα επιπρόσθετο ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακού επιπέδου, με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου θα απονέμεται Δίπλωμα στη σχετική ειδικότητα.

Tags: No tags

Comments are closed.