Αναγνωρισμένα πτυχία από το ΤΕΠΑΚ

Σύντομα υπολογίζετε να υπογραφεί η συμφωνία του ΚΥΣΑΤΣ με τον ελληνικό Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα η συμφωνία θα αναγνωρίζει τα πτυχία που απονέμει το ΤΕΠΑΚ στους κλάδους μηχανικής , γεωπονίας κλπ.

Με τη κατάθεση του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας στον ΔΟΑΤΑΠ, οι απόφοιτοι του ΤΕΠΑΚ θα απολαμβάνουν αναγνώριση πλήρης ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Tags: No tags

Comments are closed.